Fince Molntjänst Outsourca er dokumenthantering”Molntjänst

Tjänsten innehåller följande:

  • Lagringsutrymme på en av våra servrar
  • Tillgänglighet dygnet runt
  • Brandvägg med virusskydd
  • Säkerhetsuppdateringar
  • Support tillgänglig under ordinarie arbetsdag mellan 08:00 – 16:30
  • Daglig backup, förvaras dels i säkerhetsskåp inom kontoret och dels i annan byggnad
  • Säkerheten är dimensionerad efter högt ställda krav. SSL (Secure Sockets Layer) säkerställer krypterad transport av data

Vår datahall består av alla viktiga komponenter för en effektivt och säker servicedrift som t.ex. välutbildad driftpersonal, grön el, larm för temperatur och fukt, kylsystem, inbrottslarm med kameraövervakning och rökdetektor.