Fince SBA -Systematiskt brandskyddsarbete
ger dig full kontroll på brandskyddsdokumentationen.SBF_main_IBK_cirkel

Samla all nödvändig information och dokumentation i Fince t.ex.

  • Ritningar
  • Protokoll
  • Policy
  • Utrymningsplaner

Information från den brandskyddstekniska inventeringen görs sökbar i SBA-databasen samt tillgänglig för samtliga användare både interna och externa.

Bevakning av förfallodatum ger dig dessutom påminnelse om nästa brandsyn.