Med hjälp av TeamViewer, som är en mycket säker lösning för fjärrsupport, ansluter vi till dig.fjärrhjälp
Anslutningen görs via helt krypterade datakanaler med 2048-bitars RSA-nyckelutbyte och
256-bitars AES-sessionskodning.

Vi kan även med denna fjärrtjänst nu erbjuda dig utbildning på distans.