Tjänsten innebär uppritning i 2D-CAD vilket kan ske i olika nivåer, allt efter kundens kravCAD-hjälpen
på slutresultatet ( din leveransmanual ligger givetvis till grund för allt arbete ).

Vi producerar bland annat

  • Planritningar
  • Lägenhets- och lokalritningar
  • Situationsplaner
  • Städritningar
  • Parkeringsplatser

Vi reviderar dina befintliga CAD ritningar.

Mångårig erfarenhet av CAD-arbete och ritningsrelaterade frågor.