Fince

Fince ett effektivt, webbaserat dokumenthanteringssystem anpassat för fastighetsbranschen

Tjänster

CAD-hjälpen tar dig från papper till digitala dokument, ett måste för att framtidssäkra dina dokument och ritningar.

Frågor & svar

Tillgängligt för användare i Fince

Drift & Underhållspärmar

Har du drift- och underhålls instruktioner i pappersformat, på USB-minnen eller projektplatser så kan vi hjälpa dig att skapa en digital pärm i PDF-format, som blir lättåtkomlig och enkel att uppdatera. Genom att alla dokument i ”pärmen” förses med ett...

Läs mera

Systemets inbyggda viewer

Fince har marknadens bästa viewer. Du använder samma viewer till alla olika typer av dokument oberoende av filformat. Detta gör att du inte behöver ha originalprogram installerade för att granska inkommande dokument. Viewern har bland annat följande funktioner: Granskning Skalriktig

Markup

Viewern innehåller verktyget Markup med vilket du kan föra information vidare, helt digitalt, utan att manipulera med originalfilen. Markup-läget ger dig möjlighet att: Rita linjer, cirklar m.m. Lägga in revideringsmoln Markera information med hjälp av pilar och understrykningar Lägga in

Mätning

Med Viewern utför du alla olika sorters mätningar. För att dessa skall bli rätt, oberoende av vilken skala ritningen är gjord i, kalibrerar du ritningen utifrån ett känt mått. Längd Area Vinkel Båge Vid areamätningen finns också funktionen med att