Har du drift- och underhålls instruktioner i pappersformat, på USB-minnen eller projektplatser så kan vi hjälpa dig att skapa en digital pärm i PDF-format, som blir lättåtkomlig och enkel att uppdatera.
Genom att alla dokument i ”pärmen” förses med ett bokmärke som är länkad till en innehållsförteckning så blir den lika lätt att leta i som i en fysisk pärm.
Detta spar både tid och resurser.
Se exempel DoU-pärm