Systemintegration  finns idag till följande systemet

  • Vitec Nova
  • Vitec Portal
  • Vitec Marknad
  • Fastighetssystemet Momentum PM
  • GEOSECMA från ESRI S-GROUP Sverige AB