Fince dokumentfångst
Importera enkelt skannade dokument t.ex.

  • Avtal
  • Protokoll
  • Beskrivningar
  • Instruktioner
  • Garantier

Lagring sker direkt i Fince med hjälp av ”dokumentklass”..