Fince har marknadens bästa viewer. Du använder samma viewer till alla olika typer av dokument oberoende av filformat.Viewer1
Detta gör att du inte behöver ha originalprogram installerade för att granska inkommande dokument.
Viewern har bland annat följande funktioner:

  • Granskning
  • Skalriktig utskrift
  • Vattenstämpel
  • Mätning: längd, area och vinkel
  • Kalibrering
  • Konvertering till PDF
  • Jämföra ritningar
  • Markup

Läs mer om:
Markup          Mätning