Med Viewern utför du alla olika sorters mätningar. För att dessa skall bli rätt, oberoende av vilken skala ritningen är gjord i,mäta
kalibrerar du ritningen utifrån ett känt mått.

  • Längd
  • Area
  • Vinkel
  • Båge

Vid areamätningen finns också funktionen med att lägga ihop olika ytor.