Lasse Modin, VD och försäljning
0708-273 120  Call me! - Lars-Erik Modin

Anna Salqvist-JohanssonSupport- och utbildningansvarig
0708-234 130  Call me! - Anna Salqvist-Johansson

Camilla Olofsson, Produktionsansvarig
0708-234 132  Call me! - Camilla Olofsson

Peter Nervall, Utvecklingsansvarig
0708-384 423  Call me! - Peter Nervall

Marianne Wanneby-Modin, Ekonomiansvarig
0708-234 131

För E-postadress använder vi modellen  förnamn@ritocad.se

Du kan även Skype-ringa oss vardagar mellan 08.00-16.00